Zoek je een effectieve aanpak van laaggeletterdheid en inburgering? Een aanpak die helder en duurzaam is? Waarbij thema’s als financiële zelfredzaamheid, gezondheid en arbeidsparticipatie voorop staan? Kanz-advies begeleidt bedrijven, gemeenten en organisaties bij het herkennen van de noodzaak om basisvaardigheden van mensen te verbeteren én het effectief organiseren van passende trajecten.

Kanz-advies is onderscheidend

  • treedt op als makelaar tussen jouw vraag en voorliggend aanbod
  • bereikt blijvend resultaat
  • beschikt over een groot (landelijk) netwerk
  • legt slimme verbindingen
  • is van begin tot einde betrokken

Kanz-advies ondersteunt bij

  • bewustwording en herkenning van laaggeletterdheid
  • in kaart brengen van de mogelijkheden en de juiste oplossing bepalen
  • aanpak integreren in bestaande bedrijfsprocessen
  • effectmeting

Van advies tot implementatie, van procesbegeleiding tot evaluatie. Kanz-advies ondersteunt, behartigt en treedt op als makelaar. Ze maakt slimme en effectieve verbindingen binnen het sociale domein. Met blijvend resultaat voor mens en maatschappij.

Kanz trajecten hebben een sterke focus op het aanleren van digitale- taal- en rekenvaardigheden. In eigen praktijksituaties, dus direct toepasbaar. Mensen worden zelfredzaam en pakken blijvend de eigen regie.

Niemand is gelijk, iedereen is anders. Kanz-advies heeft een unieke aanpak. Persoonlijk en met oog voor de achterliggende problematiek. De individuele behoefte staat centraal en de maatschappelijke verantwoordelijkheid is het uitgangspunt.

Daarom Kanz-advies!