Mijn missie

Rechtvaardigheid. Is het mijn verdienste dat ik geboren ben ik een liefdevol gezin met voldoende financiële middelen, zodat ik veel kansen heb gekregen? Is het mijn verdienste dat ik in Nederland geboren ben, waar ik naar school kon? Mijn ouders en familie stonden altijd voor me klaar als ik viel of fouten maakte, ze stimuleerden mij een vak te leren en voor mezelf te kunnen zorgen.

Is het dan iemands schuld als deze basis heel anders is? Ook niet, is mijn overtuiging. Vaak is dan al wel een basis gelegd, waardoor mensen keuzes maken die een ander misschien niet zou maken.

Meedoen is belangrijk voor iedereen. Maar mensen moeten wel een eerlijke kans krijgen. Durven meedoen begint bij begrip en respect door de omgeving. 

Mijn missie is geslaagd als mijn opdrachtgever rekening houdt met de (on)mogelijkheden van mensen met weinig schoolopleiding. Deze mensen passend benadert en begeleidt én als deze mensen op een geschikt moment een stap kunnen zetten in hun ontwikkeling.

Dit leidt tot meer autonomie en een betere relatie met de maatschappij.


Samenwerken aan zelfredzaamheid

Na mijn baan als groepsleerkracht in het basisonderwijs besloot ik al snel mijn vaardigheden in te zetten voor volwasseneneducatie, participatie en zelfredzaamheid. Zo begeleidde ik vrouwen naar scholing en werk, hielp organisaties bij het aanpakken van laaggeletterdheid en was nauw betrokken bij de doorontwikkeling van de methodiek Taal voor het Leven bij Stichting Lezen en Schrijven.

Inmiddels werk ik ruim 25 jaar met gemeenten, onderwijs, landelijke en regionale organisaties aan laaggeletterdheid, inburgering en onderwijsachterstand.


Bruggenbouwer

Om mijn ambitie verder waar te maken startte ik in 2019 mijn eigen onderneming: Kanz-advies. Een belangrijke stap in het verder ontwikkelen van de aanpak van participatie en laaggeletterdheid. Met mijn flexibele netwerk van experts binnen het onderwijs en het sociale domein kan ik voor ieder vraagstuk een maatwerkoplossing leveren. Niet verwijzen, maar verbinden. Dat is hierbij mijn motto.

Opdrachten via KanZ-advies

Diverse workshops en informatiebijeenkomsten over een effectieve aanpak van laaggeletterdheid
Procesbegeleider visie-ontwikkeling bij het ROC van Twente ten behoeve van volwassenenonderwijs voor laaggeletterde Nederlandssprekenden
Ontwikkelen en schrijven van een regionaal meerjarenplan voor de aanpak van laaggeletterdheid in de Achterhoek
Projectleider bij de FNV voor het vinden en opleiden van digi-taalambassadeurs
Bij diverse bijeenkomsten dagvoorzitter
Vervanging coördinator Taalpunt Almelo
Taalhuisexpert (zie website www.taalhuisexpert.nl)